9.4.09

HARAJUKU
In Waribashi


Arigatou gozaimasu David e Ricardo.